Qaul Al-Mukhtar Al-Nawawi sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara

  • Muhammad Kudhori STAI Al Fithrah Surabaya
Keywords:
qaul a-mukhtār, Imam al-Nawawi, mazhab Syafi'i, Indonesia, Nusantara

Abstract


The spreading of Syafi’ite school of law in Indonesia until now has a long history in the process of Islamic transmission in the country. Islam entered into Indonesian archipelago through the merchants in the seventh century. However, the dispersion of Islam could not run smoothly before Wali Songo emerged in Indonesian society at the fifteenth century. In this era, Islam could be received and absorbed widely by the Indonesians. The Islamic school of law that is brought by Wali Songo is Syafi’ite. Even most of Muslims in Indonesia follow Syafi’ite school of law, in the real life including in their daily prayers and trade activities, they are not use this school entirely. One of the reasons why this school is not practiced by Muslims fully is difficult to practice. The existence of Qaul al-Mukhtār of al-Nawawī can be an alternative way for the followers of this school of law that is difficult in practicing one of his opinions. Besides its strong arguments, Qaul al-Mukhtar of al- Nawawī is not really out from the rule of Syafi’ite school of law. In addition, it is representation of Fikih al-Muyassar (simplifed fiqh) concept for Muslim in Indonesia. Therefore, the follower of Syafi’ite school of law in Indonesia can feel easy and peace in practicing Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahdal, Muḥammad ibn Aḥmad al-. al-Kawākib al-Durriyyah, Vol. I. Surabaya: al-Ḥaramayn, t.th.
Amanda, Gita. “Miris Pemberontak Suriah Hancurkan Makam Imam Nawawi,” dalam www. republika.co.id, Diakses 6 Juli 2018.
‘Aṭṭār, ‘Alī ibn Ibrāhīm al-.Tuḥfat al-Ṭālibīn Fī Tarjamat al-Imām al-Nawawī. t.t.: t.p., t.th.
Bayjūrī, Ibrāhīm al-. Ḥāsyiyah al-Bayjūrī, Vol. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl al-. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol, IX. Kairo: Dār al-Sya‘b, 1987.
Center, Alvara Research. “Potret Beberagaaman Muslim Indonesia”, Jakarta 2017. Dalam wpmadani.files.wordpress.com, Diakses 6 Juli 2018
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015, Pedoman Pendidikan Diniyah Formal. t.t.: t.p., 2015.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Tingkat Nasional VI Tahun 2017 . t.t., t.p., 2017.
Farīd, Aḥmad. al-Imām al-Nawawī. t.t.: t.p., t.th.
Ghazī, Muḥammad ibn Qāsim al-. Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2003.
Ḥiṣnī, Abū Bakr al-. Kifāyat al-Akhyār, Vol. I. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2004.
Indūnisī, ‘Abd al-Qādir al-Mandīlī al-. al-Khazā’in al-Saniyyah. Beirut: Mu’assasah al-Risālah Nasyirūn, 2004.
Jamal,Sulaymān ibn ‘Umar al-. Ḥāsyiyah al-Jamal, Vol. II. t.t.: t.p., t.th.
Kementerian Agama, Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha. t.t.: t.p., t.th.
Khin, al-, Muṣṭafa, Muṣṭafa al-Bughā, ‘Ali al-Syarbajī, al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Mażhab al-Imām al-Syāfi‘ī, Vol. I. t.t.: t.p., t.th.
Khin, Muṣṭafā al-, Muṣṭafā al-Bughā, ‘Alī al-Sharbajī, al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Mażhab al-Imām al-Syāfi‘ī, Vol VI. t.t.: t.p., t.th.
Kurdī, Muḥammad ibn Sulaymān al-. al-Fawā’id al-Madaniyyah. Libanon: Dār Nūr al-Ṣabāḥ wa Dār al-Jaffān wa al-Jābī, 2011.
Mahallī, Jalāl al-Dīn al-. Kanz al-Rāghībīn, Vol. I. t.t.: t.p., t.th.
Mufliḥ, Munīr ‘Alī ‘Abd al-Rabb. Tajdīd al-Imām al-Nawawī fi al-Mażhab al-Syāfi‘ī. t.t.: t.p., t.th.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. Kitāb al-Taḥqīq. Beirut: Dār al-Jayl, 1992.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Vol. I. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Vol. II. t.t.: t.p., t.th.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Vol. IV. t.t.: t.p., t.th.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Vol. VIII. t.t.: t.p., t.th.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Vol. IX. t.t.: t.p., t.th.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Vol. I. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāś al-‘Arabī, 1392 H.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Vol. II. Beirut: Dār Iḥyā’ al- Turāś al-‘Arabī, 1392 H.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Vol. III. Beirut: Dār Iḥyā’ al- Turāś al-‘Arabī, 1392 H.
Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. Rauḍ al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn, Vol. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H.
Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-. Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. I. Beirut: Dār al-Jayl, t.th.
Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-. Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. II. Beirut: Dār al-Jayl, t.th.
Nasā’ī, Aḥmad ibn Syu‘aib al-. Sunan al-Nasā’ī, Vol. 1. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986.
Qulyūbi,̄ Syihāb al-Dīn al- dan Aḥmad ‘Amīrah, Ḥāsyiyatā Qulyūbī wa ‘Amīrah, Vol. 1. t.t.: t.p., t.th.
Ramlī, Syihāb al-Dīn al-. Nihāyat al-Muḥtāj, Vol. III. t.t.: t.p., t.th.
Subukī, Tāj al-Dīn al-. Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā, Vol. VIII. t.t.: Hijr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1413 H.
Sakhāwī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān al-. al-Manhal al-‘Ażb al-Rawī Fī Tarjamat Quṭb al-Awliyā’ al-Nawawī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
Sunyoto, Agus. Atlas Wali Songo. Depok: Pustaka Iiman, 2017.
Saqqāf, ‘Alwī ibn Aḥmad al-. al-Fawā’id al-Makiyyah. Surabaya: al-Hidayah, t.th.
Saqqāf, ‘Alwī ibn Aḥmad al-. Mukhtaṣar al-Fawā’id al-Makiyyah. Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 2004.
Ṣaqr, ‘Aṭiyyah. Mawsū‘ah Aḥsan al-Kalām fi al-Fatāwā wa al-Aḥkām, Vol. III. Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.
Sya‘rānī, ‘Abd al-Wahhāb al-. al-Mīzān al-Kubrā, Vol. I. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1989.
Syarbīnī, Khaṭīb al-. Tuḥfat al-Ḥabīb, Vol. III. t.t.: t.p., t.th.
Syīrāzī, Abu Isḥāq al-. al-Muhażżab, taḥqīq: Muḥammad al-Zuḥaylī, Vol. I. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
Sijistānī, Abū Dāwud al-. Sunan Abī Dāwud, Vol. I. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idriīs al-. al-Umm, Vol. II. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1393 H.
Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idriīs al-. al-Umm, Vol. V. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1393 H.
Tirmiżī, Muḥammad ibn ‘Īsā al-. Sunan al-Tirmiżī, Vol. I. Beirut: Dār Iḥyā’ al- Turāś al-‘Arabī, t.th.
Zuḥailī, Wahbah al-. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Vol. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
Published
2018-06-22
How to Cite
Kudhori, M. (2018). Qaul Al-Mukhtar Al-Nawawi sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(1), 31-50. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1345
Section
Hukum Keluarga
Share |
Abstract viewed = 564 times
PDF downloaded = 415 times