(1)
Sururie, R.; Yuniardi, H. PERCERAIAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI JAWA BARAT. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 2018, 12, 263-280.