(1)
Abidin, A. PENGARUH ISLAM DALAM PERUBAHAN NAMA DIRI SUKU BUGIS: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH. IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya 2016, 14, 241-253.