Abidin, A. (2016). PENGARUH ISLAM DALAM PERUBAHAN NAMA DIRI SUKU BUGIS: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH. IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya, 14(2), 241-253. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.676