Abidin, Aslan. 2016. “PENGARUH ISLAM DALAM PERUBAHAN NAMA DIRI SUKU BUGIS: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH”. IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 14 (2), 241-53. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.676.