Mohd Balwi, M. T. A. and Sudardi, B. (2017) “NILAI-NILAI KITAB TARJAMAH SABIL AL-‘ABID ‘ALA JAWHARAH AL-TAWHID PADA MASYARAKAT PESANTREN KETURUNAN JAWA DI SELANGOR”, IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 15(2), pp. 259-283. doi: https://doi.org/10.24090/ibda.v15i2.1336.