Abidin, A. (2016) “PENGARUH ISLAM DALAM PERUBAHAN NAMA DIRI SUKU BUGIS: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH”, IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 14(2), pp. 241-253. doi: https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.676.