[1]
M. T. A. Mohd Balwi and B. Sudardi, “NILAI-NILAI KITAB TARJAMAH SABIL AL-‘ABID ‘ALA JAWHARAH AL-TAWHID PADA MASYARAKAT PESANTREN KETURUNAN JAWA DI SELANGOR”, IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, vol. 15, no. 2, pp. 259-283, Oct. 2017.