Editorial in Chief
Heru Kurniawan - Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, Indonesia

Editors
Ajib Hermawan - Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, Indonesia
Suparjo Suparjo - Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, Indonesia