Muttaqin, T. (2017). KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 2(1), 85-92. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1545