MUTTAQIN, T. KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, v. 2, n. 1, p. 85-92, 10 maio 2017.