Muttaqin, Tsalis. 2017. “KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID”. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 2 (1), 85-92. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1545.