Muttaqin, T. (2017) “KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID”, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2(1), pp. 85-92. doi: https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1545.