[1]
T. Muttaqin, “KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID”, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, vol. 2, no. 1, pp. 85-92, May 2017.