Muttaqin, T. “KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID”. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Vol. 2, no. 1, May 2017, pp. 85-92, doi:https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1545.