Muttaqin, Tsalis. “KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID”. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 2, no. 1 (May 10, 2017): 85-92. Accessed October 23, 2019. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/maghza/article/view/1545.