1.
Muttaqin T. KHAZANAH TAFSIR NUSANTARA: KAJIAN ATAS PENAFSIRAN NAWAWI BANTEN TERHADAP SURAH AL- FATIHAH DALAM MARAH LABID. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir [Internet]. 10May2017 [cited 23Oct.2019];2(1):85-2. Available from: http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/maghza/article/view/1545