Abstract

Kemiskinan dan pengangguran menjadi problem di negara yang sedang berkembang ini. Budaya etos kerja dinegeri ini terbilang rendah padahal agama yang mereka anut manyoritas adalah Islam. Islam sebenarnya agama yang mengajarkan etos kerja yang tinggi. Lebih dari itu bekerja dalam Islammendapat kemuliaan dan bernilai ibadah. Masyarakat yang  menganggur sesungguhnya belum memahami perintah agama mereka. Semoga dengan paparan pandangan Islam dalam pengangguran bisa menumbuhkan etoskerja yang tinggi sehingga akan menjadi cambuk semangat dalam bekerja.